Bent u op zoek naar een natuurlijke geheel andere werkwijze binnen hulp van spraak/taalontwikkelingsproblematiek van uw hooggevoelig kind? Dan is logopedie van kinderprikkeltherpie een goede keuze.

Kinderprikkeltherapie geeft uw kind als mogelijkheid:
– Logopedie in een natuurlijke omgeving en buiten te ontvangen (start voorjaar 2020).
– Het maken van een eigen bomenboek met logopedische oefeningen
– Logopedie te volgen met een therapiehond
– Logopedie te combineren met yoga
– Logopedie te combineren met natuurprincipes en holistische visie

De logopedist is naast de reguliere logopedische scholing ook geschoold en opgeleid in:

– Werken volgens de natuurprincipes (juli 2019)
– Filosofie en psychologie van ziekte en gezondheid volgens de natuurgeneeskunde (sept 2019)
– Beoefent Dru Yoga en is in opleiding voor KinderYogaTeacher
– Dierbegeleider (samenwerken met je hond in AAI) (feb + sept 2019)
– Sensorische informatieverwerkingstherapeut (juni 2017)
– Werken met hooggevoelige kinderen (september 2017)
– Kindertekeningen analyseren (juni 2016)
– HSP-coach (juli 2015)
– Kruidengeneeskunde (januari 2014)
– HBO minor opleiden, coachen en training (juli 2009)

“Uit eigen onderzoek is gebleken (waaraan 120 ouders hebben deelgenomen) dat ca. 50% van de hooggevoelige kinderen naar logopedie ging.

Natuurgerichte logopedie staat voor het verbeteren van logopedische problematiek op een natuurlijke manier, welke geschikt is voor hoog- en prikkelgevoelige kinderen. Echter wel met een gedegen wetenschappelijke achtergrond omtrent logopedische en/of prikkelverwerkingsproblematiek.

Wat doet kinderprikkeltherapie?

Ze doet gedegen onderzoek naar de prikkelverwerking en geeft behandeling en advies om prikkelverweking van uw kind te verbeteren.

Ze helpt uw kind met spraak/taalproblemen, eet/drinkproblemen, problemen binnen de auditieve vaardigheden en beginnend lezen en spellen.

Op deze manier worden communicatie moeilijkheden en frustraties in het dagelijks leven tussen de omgeving en uw kind op een natuurgerichte manier opgelost .