AD(H)D

Sensorische informatieverwerkingsproblemen worden vaak samen gezien met ADHD. Er is kortgeleden onderzoek gedaan, waarbij is aangetoond dat het evenwichtssysteem (vestibulaire systeem), een verminderde verwerking laat zien bij kinderen met ADHD.

Kinderen met ADHD worden bestempeld als druk, maar krijgen juist te weinig prikkels binnen. Zij zijn eigenlijk minder alert. Verminderde alertheid is te verklaren middels een ondergevoelig evenwichtssysteem en mogelijk andere zintuigelijke systemen in vergelijking met andere kinderen. Het inzetten van het evenwichtssysteem zorgt voor het verhogen van de alertheid.

Kinderen met ADHD hebben prikkelzoekendgedrag en zetten graag hun tastsysteem (tactiel) en evenwichtssysteem (vestibulair) in (zoals: wiebelen en friemelen) om de alertheid te verhogen. Doordat ze constant bezig zijn met hun alertheid, is er vaak sprake van verminderde aandacht en concentratie. Informatie kan daarom soms onvoldoende binnen komen.

Ondanks dat veel SI-therapeuten een overeenkomst zien tussen een ondergevoelig evenwichtssysteem en onvoldoende alertheid als kenmerk van ADHD wordt een sensorisch informatieverwerkingsprobleem in het DSM-V niet erkend als onderdeel van ADHD.

ADD

Kinderen met ADD, zijn kinderen met ADHD, maar uiten zich minder druk. Zij zijn vaker in gedachten verzonken, zijn dromerig, veel informatie gaat langs hen heen. Kinderen beschrijven het vaak als een volhoofd gevoel. Eigenlijk is het rommelig en chaotisch in hun gedachten.

Ze vinden het moeilijk aandacht te richten, taken af te maken en zijn heel snel afgeleid. Deze prikkels komen van binnen uit en betreft niet het eerst denken en dan handelen, zoals bij hooggevoelige kinderen aan de orde is.

Daarnaast wordt op het gebied van taal het volgende opgemerkt:

  • Moeite met het toepassen van de juiste taal in een specifieke sociale situaties
  • Er wordt weinig rekening gehouden met de voorkennis van de luisteraar
  • Een kind praat veel, maar zonder inhoud.
  • Meestal is er sprake van een snelle spraak.
  • Een verhaal wordt van de hak op de tak verteld en verloopt rommelig.
  • Een verhaal bevat veel onbelangrijke details

SI- therapie

Een SI-therapeut onderzoekt het zintuigelijk systeem en bekijkt in welke mate er sprake is van ondergevoeligheid of eventueel overgevoeligheid en linkt dit aan alertheid.

Voor kinderen met ADHD geldt dat prikkels gedoseerd in het dagelijks leven worden toegevoegd om alertheid te optimaliseren. Om tot het gewenste resultaat te komen, werk alleen een persoonlijk aangemeten advies. Immers elk persoon heeft andere sensorische voorkeuren en regulatie technieken.