Prikkelverwerking en autisme

Een sensorisch informatieverwerkingsprobleem wordt op dit momenten alleen erkend als onderdeel van autisme. Bij autisme is er sprake van een flucturering van hyper- en hypogevoeligheid (over- en ondergevoeligheid), een andere registratie van prikkels.

Deze andere registratie zorgt er voor dat kinderen met ASS het moeilijk vinden om bijvoorbeeld betekenis te geven aan bepaalde prikkels. Daarnaast komen prikkels soms veel te waarschuwend binnen (geluiden) of komen ze juist onvoldoende binnen.

U kan zich vast voorstellen dat deze kinderen door een andere registratie van prikkels meer stress ervaren en eerder angstig zijn. Zij begeven zich in een omgeving die ze niet altijd goed begrijpen.

Daarnaast hebben kinderen met autisme vaker spraak / taalproblematiek met specifieke kenmerken als:
  • Stereotiep taalgebruik (steeds willen praten over dezelfde onderwerpen voornamelijk vanuit eigen interesses).
  • Repititief taalgebruik (steeds dezelfde woorden of zinnen herhalen).
  • Ideosyncratisch taalgebruik (letterlijke zinsnedes of woorden van anderen of van tv kopiëren en (niet passend) gebruiken in eigen taal).
  • Het uitblijven van spraak/taalontwikkeling op jonge leeftijd en geen interesse hebben in taal of communicatie. Communicatie moet continue worden gestimuleerd en is vaak eenzijdig. Oog-contact maken tijdens spreken of spreken tijdens spel wordt vermeden.

Verbeteren van de prikkelverwerking

Een logopedist met bijvoorbeeld SI-ervaring zal de taalontwikkeling koppelen aan de prikkelverwerking. Ze verbetert de  prikkelverwerking om beter tot doelgericht handelen te komen, waardoor de taalbehandeling meer effect of succes heeft.

In dit filmpje wordt uitgelegd wat autisme is. U krijgt een kijkje in de wereld van kinderen die zintuigelijke informatie (prikkels) anders ervaren! Een echte aanrader!