BeelddenkenUit ons eigen onderzoek blijkt dat ca. 50% van de hooggevoelige kinderen beelddenkend is.

Beelddenkende kinderen leren anders.

Bij beelddenkenden kinderen is rechterhersenhelft dominant over links. Bij de meeste kinderen is linkerhersenhelft dominant over rechterhersenhelft.

De rechterhersenhelft regelt voornamelijk het ruimtelijke inzicht en creativiteit, terwijl links zorgt voor logisch redeneren, orderen en volgorders.

Kenmerken van beeldenkers

Beelddenken positieve eigenschappen Beelddenken en aandachtspunten
Zijn context gericht Hebben een hekel aan herhalen en inoefenen
Creatieve denkers Moeite met plannen en organiseren
Hebben veel fantasie Moeite met opvolgen van mondelinge opdrachten
Kunnen goed puzzelen Neemt taal vaak letterlijk
Bekijken situaties vanuit verschillende perspectieven Moeite met concreet maken van ideeën
Kunnen intens genieten Moeite met feiten reproduceren
Goed ruimtelijk inzicht, kunnen goed bouwen Moeite met logisch redeneren en beargumenteren

Hulp bij beelddenken

Vindt uw kind het moeilijk om tafels te leren, klok te leren kijken, letters te leren, feiten uit het hoofd te leren en instructies op te volgen, terwijl uw kind slim genoeg is?

Kinderprikkeltherapie helpt kinderen met het anders leren van feitelijke informatie, speciaal gericht op beelddenkenden kinderen.

Executieve Functies (aandacht & concentratie)

Uw hoog- of prikkelgevoelig kind is intelligent genoeg, maar heeft toch problemen met het uitvoeren van alledaagse (simpele) taken.

Hang je jas nou eens op! Heb je nou nog niet je schoenen aan?

Executieve functies zijn cognitieve strategieën die we nodig hebben om taken te starten, te plannen, te organiseren, bij te stellen en af te ronden. Het is dus een aansturend en controlerend systeem, in de hersenen, die we nodig hebben bij het uitvoeren van opdrachten.

Executieve functies zijn:

 1. Werkgeheugen: verantwoordelijk voor het onthouden en bewerken van informatie, tijdens het uitvoeren van een taak.
 2. Respons-inhibitie: eerst denken en dan doen.
 3. Emotieregulatie: in staat je eigen gedrag te controleren om je doelen te behalen.
 4. Volgehouden aandacht: bij de les blijven, ondanks verstoringen van buitenaf.
 5. Taakinitiatie: op tijd en snel op eigen initiatief aan het werk gaan, beginnen aan een taak.
 6. Planning/prioritering: beslissen welke belangrijke dingen eerst gedaan moeten worden.
 7. Organisatie: informatie op een rijtje kunnen zetten en deze voor jezelf orderen.
 8. Timemanagement: beoordelen hoeveel tijd een taak kost en binnen de gestelde tijd je doelen behalen.
 9. Doelgericht gedrag: doelen kunnen vaststellen en deze opvolgen.
 10. Flexibiliteit: om kunnen gaan met veranderingen en tegenslag.
 11. Metacognitie: kunnen reflecteren op eigen handelen.

Hoog- en prikkelgevoelige kinderen en executieve functies

Voor hooggevoelige kinderen valt op dat zij normaal gesproken, juist beschikken over normale executieve functies. Alleen bij overprikkeling ontstaan er aandacht en concentratie problemen. Deze kinderen laten op dit onderdeel daarom ook wisselende resultaten zien.

Zwakke executieve functies komen vaker voor bij kinderen met ADHD, autisme, Hoogbegaafde kinderen, kinderen met SI-problematiek of bij leerstoornissen. Echter kunnen ze dus ook evengoed voorkomen bij kinderen zonder deze diagnoses.

Hulp bij executieve functies

Het ontwikkelen van executieve functies gaat zeker door totdat we volwassen zijn. Bij ongeveer 7 jaar is de basis voor executieve functies gelegd.

Belangrijk is uw kind orde, regelmaat en structuur aan te leren en dit samen in rust veel te oefenen. Het oefenen dient ook gestructureerd en stapsgewijs gedaan te worden. Uiteindelijk heeft uw kind hier op latere leeftijd profijt van.

Zorg er voor dat:

 • Uw huis opgeruimd en netjes is
 • Spullen een vaste plek hebben
 • De dag gestructureerd verloopt: bijv. na schooltijd eerst even samen wat drinken en eten, vervolgens tijd voor vrij spelen binnen of buiten en rond etenstijd nog even tv kijken.
 • U vertelt waar uw kind aan toe is.
 • Dat u de dag met uw kind goed afsluit. Neem de dag voor het slapengaan door met uw kind of vertel een verhaaltje.

Hulp en advies bij trainen van executieve functies

Kinderprikkeltherapie geeft u handvaten om executieve functies thuis te verbeteren, zodat uw kind prikkels ook cognitief beter leert reguleren.