Een goede prikkelverwerking is een hele belangrijke voorwaarde om tot leren te komen.

Wat is SI- therapie?

De SI-therapeut doet onderzoekt, geeft behandeling en advies rondom prikkelverwerkingsproblemen.

Middels onderzoek, wordt de informatieverwerking van de verschillende zintuigen in kaart gebracht en gelinkt aan alertheid. Een behandelplan wordt vervolgens opgesteld.

SI-problemen kunnen aan de basis staan van andere problematiek; denk hierbij aan motorische problemen, spraak/taalproblemen en eet- en drinkproblemen. Soms kan samenwerking met een andere discipline daarom wenselijk zijn.

De behandeling zal zich richten op het:

– Het verbeteren van de prikkelverwerking door gedoseerd prikkels aan te bieden tijdens spel.
–  Het verbeteren van het lichaamsbesef en lichaamsschema.
– Het toepassen van regulatie-technieken, zodat informatie uit de omgeving beter wordt waargenomen om tot meer doelgericht handelen te komen.
– Het opstellen van een sensorisch dieet voor thuis en school.

Vergoeding

Omdat ik naast hooggevoeligheidscoach, ook logopedist ben, kan uw kind met een hulpvraag rondom logopedische problematiek in aanmerking komen voor een vergoeding. U kunt hierbij denken aan auditieve verwerkingsproblemen, spraak- en taalproblemen en eet- en drinkproblemen. Voor meer informatie verwijs ik u naar mijn logopediepraktijk Ademklank.