SI-therapie voor kinderen

Hulp bij sensorische informatieverwerking (SI-therapie bij prikkelverwerkingsproblemen) van uw prikkelgevoelig kind.