Hoogsensitief en prikkelverwerking

Hoogsensitieve kinderen verwerken prikkels dieper dan niet sensitieve kinderen. Hoogsensitiviteit kenmerkt zich doordat kinderen dieper nadenken (blijven analyseren), beschikken over een goede intuïtie, emotioneel begaafd zijn, emoties en sferen goed kunnen aanvoelen en gevoeliger zijn voor geluiden, licht, waardoor kans op overprikkeling in het dagelijks leven kan ontstaan.

Echter is er bij hoogsensitiviteit geen sprake van overgevoeligheid voor binnen gekomen prikkels en geeft daarom geen echte (leer)problemen of onvermogen om te functioneren in het dagelijks leven. Hoogsensitiviteit is mooi eigenschap, een onderdeel van een karakter en is daarom geen stoornis. Je kunt dus geen erkende diagnose hoogsensitief krijgen.

Wanneer binnengekomen zintuigelijke prikkels leidt tot problematiek (bijv. door overgevoelig zijn voor prikkels) in het dagelijks leven, (bijv. spraak/taalproblemen, motorische problemen, gedragsproblemen, eet/drinkproblemen, leerachterstand enz.) spreken we eerder van een sensorische informatieverwerkingsprobleem (prikkelverwerkingsprobleem).

Lees meer over sensorische informatieverwerking. 

Waarom hebben niet alle hoogsensitieve kinderen een prikkelverwerkingsprobleem 

Het karaktereigenschap hoogsensitiviteit staat los van het hebben van een prikkelverwerkingsprobleem. Wel hebben hoogsensitieve kinderen meer “last” van prikkels die bij hen dieper verwerkt worden en daardoor intenser binnenkomen. Er kan hierdoor overprikkeling ontstaan, waardoor een kind dat hoogsensitief is, toch overgevoelig voor prikkels raakt.

In welke mate overprikkeling voorkomt bij uw hoogsensitief kind, is afhankelijk van of en hoe binnengekomen prikkels en het daarop volgende stressniveau gereguleerd wordt. Zijn er genoeg ontrpikkelmomenten?

Het ene kind is eenmaal meer belastbaar dan het andere. Bij hoogsensitieve kinderen zorgen erkenning, voldoende rustmomenten, creëren van zelfvertrouwen en weerbaarheid, een goede plek in de klas meestal al voor een verminderde kans op overprikkeling.