Middels de natuurgerichte vragenlijst wordt er een natuurprikkelprofiel opgesteld. Aan de hand van dit profiel wordt bekeken op welke manier Natuurprikkeltherapie wordt ingezet. Je krijgt een programma op maat!