Een logopedist kan uw kind helpen met eten, drinken, stem, spraak, taal, beginnend lezen en spellen en luisterhouding.

De logopedist doet onderzoek en geeft voorlichting, advies en begeleiding, zodat spraak/ taalproblemen voorkomen of vroeg gesignaleerd kunnen worden. Daarnaast geeft ze behandeling en advies bij problemen binnen de communicatie in het dagelijks leven.

Werkwijze

Kinderprikkeltherapie doet onderzoek naar prikkels in relatie tot spraak/taalproblemen, eet/drinkproblemen en problemen binnen de auditieve vaardigheden.

Logopedie zal op een natuurlijke manier gegeven worden waarbij ook hulp rondom prikkelverwerking en /of  hoogsensitiviteit een belangrijke rol speelt. Logopedie wordt gecombineerd met yoga, natuur en een therapiehond. Dit zijn werkvormen die uit de natuurprikkelmethode van Kinderprikkeltherapie komen.

Logopedie en prikkels

Uit eigen onderzoek is gebleken (waaraan 120 ouders hebben meegedaan) dat ca. 50% van de hoogsensitieve kinderen naar logopedie ging. Het landelijk gemiddelde ligt ergens tussen de 7-15%. Heeft uw kind een logopedisch probleem dan kan kinderprikkeltherapie uw kind helpen.

Meer informatie over hoogsensitiviteit en prikkels eet- en drinkproblematiek, spraak en taalontwikkeling