Kinderprikkeltherapie

Wanneer we in contact gaan met onze omgeving, doen we dit middels onze zintuigen horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Wanneer kinderen goed in contact staan met hun omgeving, kunnen zij goed reageren op hun omgeving.

Soms kan door een prikkelverwerkingsprobleem (Sensorische Informatieverwerkingsprobleem) het contact met deze buitenwereld anders verlopen, waardoor een gesprekje voeren, leren op school, eten en drinken niet zo gemakkelijk gaat.

Kinderprikkeltherapie wenst kinderen te helpen door het systeem rond het hoog- of prikkelgevoelig kind met begrip, liefde en kundigheid op een natuurlijke manier in te richten.

Methode Natuurprikkels©

Kinderprikkeltherapie heeft daarom een methode ontwikkeld die dit mogelijk maakt.

De methode Natuurprikkels© is gebaseerd op:

  • Wetenschappelijke ontwikkelingen rondom prikkelverwerking
  • Wetenschappelijke ontwikkelingen en positieve effecten rondom leren in en samen met de natuur / dieren.
  • Natuurgeneeskunde en natuurpsychologie vanuit de oudheid is tevens meegenomen.

De methode Natuurprikkels© heeft als doel:

  • Interesse wekken bij kinderen over de natuur, zodat zij ook op latere leeftijd de natuur blijven bewonderen en er goed voor willen zorgen.
  • Plezier beleven en fit voelen
  • Verbeteren van de prikkelverwerking
  • Verbeteren van innerlijke kracht en weerbaarheid
  • Verbeteren van de aandacht, concentratie en communicatie
  • Verbeteren van emotionele gevoeligheid en gedrag
  • Verbeteren van passie, actie en creativiteit

Kinderprikkeltehrapie bekijkt uw kind vanuit een eenheid op alle verschillende vlakken en geeft therapie en coaching om het contact met de omgeving te verbeteren.

Het logo

Het logo symboliseert alles wat kinderprikkeltherapie doet en is. Kinderen in ontwikkeling. De boom voor het gronden van emotionele gevoeligheid, kracht en natuur. De puzzelstukjes voor de prikkels (zintuigen) die aan elkaar worden gekoppeld, waardoor er een geheel ontstaat.

De Lotus op de achtergrond symboliseert de holistische werkvorm (kijken naar het kind in zijn geheel) en de hond achter het kind is het hulpje (therapiehond). De vlinder staat voor verandering om tot een gewenste interactie met de omgeving te komen.

Een kind dat straalt en lacht is een kind in zijn zonnekracht. Elk kind heeft het recht om te stralen!