ZintuigenAlle belevingen en ervaringen vanuit onze omgeving, komen binnen via onze zintuigen. Ons zintuigelijksysteem bestaat uit acht zintuigen.

De zintuigen zijn: horen, zien, ruiken, proeven, voelen, evenwicht en houdings/bewegingsgevoel. Het achtste zintuig is het zintuig dat in verbinding staat met de organen. Bijv. het aansturen van hongergevoel of dat je moet plassen.

Vanaf de zintuigen worden prikkels via zenuwen naar de hersenen gebracht. Hier worden de prikkels waargenomen, gefilterd en geïnterpreteerd, zodat we kunnen reageren op onze omgeving. Met een moeilijk woord wordt dit proces sensorische informatieverwerking (SI) genoemd. Meer weten over prikkelverwerking? Lees: wat is een prikkelverwerkingsprobleem?

Een goede prikkelverwerking is een hele belangrijke voorwaarde om te kunnen leren.

Wat is SI- therapie?

De SI-therapeut doet onderzoek, geeft behandeling en advies rondom prikkelverwerkingsproblemen.

Middels onderzoek, wordt de informatieverwerking van de verschillende zintuigen in kaart gebracht en gelinkt aan alertheid. Een behandelplan wordt vervolgens opgesteld.

SI-problemen kunnen aan de basis staan van andere problematiek; denk hierbij aan motorische problemen, spraak/taalproblemen en eet/drinkproblemen. Soms kan samenwerking met een andere discipline daarom wenselijk zijn.

De behandeling zal zich richten op het:

– Het verbeteren van de prikkelverwerking door gedoseerd prikkels aan te bieden tijdens spel.
–  Het verbeteren van het lichaamsbesef en lichaamsschema.
– Het toepassen van regulatie-technieken, zodat informatie uit de omgeving beter wordt waargenomen om tot meer doelgericht handelen te komen.
– Het opstellen van een sensorisch dieet voor thuis en school.

Prikkeladvies/coaching

Wilt u weten welke zintuigelijke voorkeuren uw kindje heeft, hoe uw kindje prikkels reguleert ( kwijt raakt) en welke zintuiggebieden over- of ondergevoeligheid zijn? Kortom wilt u liever een kort, persoonlijk advies op de sensorische informatieverweking van uw kind?

Kinderprikkeltherapie biedt de mogelijkheid om de zintuigelijke prikkelverwerking voor u in kaart te brengen. Ze geeft u advies hoe u de prikkelverwerking van uw kind thuis kunt verbeteren en reguleren, zodat overprikkeling wordt voorkomen.

Vergoeding

Heeft u of uw kind een hulpvraag rondom logopedische problematiek, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding. U kunt hierbij denken aan auditieve verwerkingsproblemen, spraak- en taalproblemen en eet- en drinkproblemen. Voor meer informatie over logopedische problematiek: logopediepraktijk Ademklank.

Voor meer informatie en/of vragen, neem contact op of laat een privéberichtje achter op de Facebookpagina.