Wanneer het mondgebied ondergevoelig is bestaat er meer kans op verslikken en kwijlen. Daarnaast kunnen er problemen ontstaan met kauwen en kan het eten niet goed verzameld worden en blijven er etensresten achter in de mond. Een kindje merkt vaak niet op dat zijn/haar mond vies is.

Bij overgevoeligheid is een kindje juist bang voor een vieze mond. Veegt zijn mond tijdens het eten vaak af. Wil het kind bepaalde structuren niet eten of kan het kindje bepaalde smaken niet verdragen. Iets is al gauw te scherp te warm enz. Tevens kan tandenpoetsen als hinderlijk worden ervaren.

Bij over- of een ondergevoeligheid in en rond het mondgebied hebben kinderen meer kans op het ontwikkelen van eet- drinkproblematiek, maar ook spraak/taalproblematiek.