“Ik kom moeilijk uit mijn woorden en raak daarom soms gefrustreerd”. “Ik begrijp opdrachtjes niet altijd in één keer”. 

Hoog- of prikkelgevoelige kinderen hebben meer kans op spraak- en taalproblemen, dan niet prikkelgevoelige kinderen. Hoe kan dit en wat kunt u doen? Lees meer…